Poezja

   Salon Poezji / Jan Englert

Lubię to!
Opis
Realizatorzy i Obsada
Ceny

Gościem 41. odsłony Krakowskiego Salonu Poezji będzie aktor teatralny i filmowy, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Englert. W programie znajdą się fragmenty Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Oprawę muzyczną przygotuje kwartet smyczkowy Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu w składzie Patrycja Furman-Zadrożniak (skrzypce), Dominika Bukowska (skrzypce), Kinga Tarnowska (altówka) i Marcin Baranowski (wiolonczela).

Jan Englert należy do grupy najwybitniejszych polskich aktorów. Zadebiutował w wieku 14 lat w filmie Kanał Andrzeja Wajdy. W 1964 roku ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. W tym samym roku zadebiutował na deskach Teatru Współczesnego. Występował także w Teatrze Polskim i Teatrze Narodowym. Zagrał w przedstawieniach największych polskich reżyserów, takich jak: Erwin Axer, Jerzy Kreczmar, Kazimierz Dejmek, Andrzej Łapicki, Maciej Prus, Paweł Passini i Grzegorz Jarzyna. Wyreżyserował m.in.: Matkę, Bezimienne dzieło i Onych Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego, Śluby panieńskie Alekandra Fredry, Udrękę życia Hanocha Levina, a w Teatrze Telwizji: Mewę i Iwanowa Antoniego Czechowa, Miesiąc na wsi Iwana Turgieniewa, Dziady Adama Mickiewicza oraz Beatryks Cenci Juliusza Słowackiego. Na dużym ekranie zagrał w takich obrazach jak m.in.: Sól ziemi czarnej i Perła w koronie Kazimierza Kutza, Noce i dnie Jerzego Antczaka, Baryton i Piłkarski poker Janusza Zaorskiego, Magnat Filipa Bajona, Szczur Jana Łomnickiego, Pestka Krystyny Jandy, Kiler, Kiler-ów 2-óch i Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego, Katyń i Tatarak Andrzeja Wajdy, Bogowie Łukasza Palkowskiego. W 2018 roku publiczność będzie mogła go zobaczyć w komedii Michała Kwiecińskiego Miłość jest wszystkim. Jan Englert jest Profesorem warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Wcześniej pełnił w niej funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego i rektora. W 2001 roku otrzymał tytuł honorowego profesora Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej w Rosji. Na koncie ma wiele nagród, w tym m.in. Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza - pryznawaną przez redakcję miesięcznika "Teatr", Nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za osiągnięcia aktorskie i reżyserskie oraz konsekwentne budowanie modelu Teatru Narodowego, Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii Teatr.

Salon Poezji odbędzie się również tego samego dnia o godz. 18.00 w Bibliotece w Zamku w Kórniku.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.  

Realizatorzy

Obsada

Występują:
Jan Englert

oraz kwartet smyczkowy Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu
Bilety w cenie 7 zł dostępne są w Kasie, na stronie www.teatr-muzyczny.poznan.pl oraz Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr tel. 511 433 616.
Powrót

Premiera

05.05.2018

Kalendarium

05.05 (SO)
12:00 kup bilet

Czas trwania

60 minut

Wygodny zakup

Wypróbuj najwygodniejszy sposób
zakupów biletów na spektakle
Teatru Muzycznego poprzez
platformę online bilety 24.pl

Newsletter

Nowości i repertuar zawsze w Twojej skrzynce
e-mail. Zapisz się już teraz!

SPONSOR TEATRU

SPONSOR PREMIERY "FOOTLOOSE"

Partnerzy